Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. A webshop működésével, megrendelés, fizetés és szállítás módjával kapcsolatos kérdésekben a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

A Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület, mint a www.hullam91.hu tulajdonosa (a továbbiakban: Szolgáltató) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjára (http://hullam91.hu) vonatkozó jogviszonyokra terjed ki.

AZ ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.hullam91.hu

Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve:                                                           Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület
 • Bejegyzési száma:                                                          pk.60.691/1991/4
 • Adószáma:                                                                        19095994-1-07
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:           Székesfehérvári Járásbíróság
 • A Szolgáltató székhelye:                                             8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 23
 • A Szolgáltató képviselője:                                           Sárdi Ákos
 • A Szolgáltató elérhetősége:
  • személyesen: Csitáry G. Emil Uszoda (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u 6),
  • telefonon: +3622 805 730. +3670 360 87 00
  • elektronikus levelezési címen: hullam91@gmail.com
 • A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

 • A jelen ÁSZF és Adatvédelmi szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen ÁSZF és Adatvédelmi Szerződés 2020.07.20-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződést. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A weboldal felhasználóinak az első látogatásnál nyilatkozniuk kell, hogy elolvasták és elfogadják az ÁSZF és Adatvédelem (GDPR) valamennyi szabályozását a „Beléptető ablakban” található „Elfogadó gombra” való kattintással.
 • Felhasználó/Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Fogalom

 • Felhasználónak tekintjük azt, aki tájékozódik a webáruházban, de nem vásárol.
 • Vásárlónak tekintjük azt, aki vásárol.

Regisztráció/vásárlás

 • Felhasználó/Vásárló a weboldalon történő regisztrációjával/vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó/Vásárló a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó/Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé teszi.

Információ a szolgáltatások vásárlásához

 • A megjelenített szolgáltatások online, valamint személyesen megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
 • Szolgáltató a webáruházában szolgáltatásokat értékesít, illetve annak lehetőségét adja meg, hogy Vásárló a szolgáltatások online megrendelését és fizetését a webáruház keretein belül tehesse meg.
 • A webshopban a Szolgáltató feltünteti a szolgáltatás nevét, rövid ismertetőjét, és jelképes fotóját.
 • Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
 • Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződési feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete

 • Felhasználó regisztráció nélkül tájékozódhat a webshopban, de csak regisztrációját követően, immár Vásárlóként vásárolhat a webshopból.
  • Minimális rendelési érték: nincs
  • Ismételt vásárlásnál elegendő a korábban megadott felhasználónév és jelszó megadása
 • A Vásárlónak lehetősége van választani és rendelni az áruházban kínált szolgáltatások közül. A szolgáltatások rövid ismertetője a www.hullam91.hu weboldal Tevékenységeink menüpont alatt található.
 • Vásárló a kosárba helyezi a kiválasztott szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. Vásárló a kiválasztott szolgáltatásokat a „Befizetések – Itt fizetek” oldalon találja, de azokat bármikor megtekintheti a „kosár” ikonra kattintva. Itt ellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat.
 • Amennyiben a Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Befizetések – Itt fizetek” oldalon tovább folytathatja a szolgáltatások kiválasztását. Ha mégsem kívánja a kiválasztott terméket megvásárolni, a „törlés – X” ikonra kattintva törölheti. A vásárlás véglegesítéséhez a számlázáshoz szükséges adatokat meg kell adni. Amennyiben korábban már regisztrált az áruházban, a „Visszatérő vásárló vagy? Kattints ide a bejelentkezéshez” vezérlőre kattintva automatikusan betöltődnek a számlázási adatok.
 • A Vásárló által megadott személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának – vásárlás – megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a számlázást és pénzügyi nyilvántartást végző partnerei számára adja át. (részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban)
 • Fizetési módok:
  • Fizetés átutalással: Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét Előutalással egyenlíti ki. Vásárló, a visszaigazoló e-mail mellett egy automatikusan generált Díjbekérőt is kap a korábban megadott email címére. Ebben a dokumentumban szerepelnek az átutaláshoz szükséges banki adatok is. A vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló manuálisan generált elektronikus számlát kap.
  • Online, bankkártyás fizetés: webáruházunk Vásárlói a Barion Payment Zrt. BARION fizetési rendszerét vehetik igénybe. A rendszerhez tartozó legfontosabb információk:
 • A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.
 • Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
 • Helpdesk: +36 1 464 70 99
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
 • Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
 • Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

Az online kártyás fizetési mód választása esetén a kiválasztott szolgáltatás(ok) ellenértékét a bankkártya adatok megadása után a rendszer automatikusan a Vásárló számlájára terheli. A vételár Szolgáltató számláján történő jóváírását követően Vásárló automatikusan generált elektronikus számlát kap a regisztrált email címére.

A megvásárolt szolgáltatások igénybevételét mindkét fizetési mód esetén a vásárlás igazolását jelentő elektronikus számla adja.

Megvásárolt Szolgáltatások igénybevétele

 • Vásárlóink a megvásárolt Szolgáltatásokat elsősorban a székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszodában tudják igénybe venni. Amennyiben ettől eltérő helyszínen lehetséges a kérdéses szolgáltatás igénybevételére, akkor az Egyesület kötelessége a szükséges információk megadása Vásárló számára.
 • Az igénybevétel módja és időpontja a Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület meghirdetett programjaiban történik. Ezeknek a részleteit a Vásárlók az Egyesület honlapján (www.hullam91.hu), illetve írásos és szóbeli tájékoztatói alapján ismerhetik meg.

Megrendelések feldolgozása és teljesítése

 • Webáruházunkban a megrendelések feldolgozása időkorlátozás nélkül, folyamatosan és automatikusan történik. Szolgáltató automata ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja a megrendelés tényét, a megrendelt szolgáltatás(ok) listáját, a kiválasztott fizetési módot, és amennyiben ez szükséges (banki utálás esetén) akkor az átutaláshoz szükséges adatokat is.
 • A Szolgáltató a kért szolgáltatást a kívánt fizetési módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.
 • Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alapján Szolgáltató mindaddig nem köteles biztosítani a kiválasztott szolgáltatás(ok)at, amíg a Vásárló a vételárat ki nem egyenlíti.
 • Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót tájékoztatni és póthatáridőt megadni. Amennyiben a Vásárló a póthatáridőt nem fogadja el, a Vásárló által fizetett összeget köteles a Szolgáltató visszatéríteni.
 • A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.

 

Elállás joga

 • Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a szolgáltatás megkezdésének napja közötti időszakban gyakorolhatja elállási jogát.
 • Vásárló az elállási szándékát indoklás nélkül, írásban jelentheti be a Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület hivatalos helységében (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u 6 / Csitáry G. Emil Uszoda), az iroda mindenkori nyitvatartási idejében (minden hétköznap 13 és 19 óra között), vagy az Egyesület elektronikus levelezési címén (hullam91@gmail.com).
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a megkezdett szolgáltatás során a Szolgáltatónál felmerülő, Vásárló elállására visszavezethető okokból keletkezett költségek megfizetése terheli.
 • A Vásárló abban az esetben nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás megkezdését követően felmondási jogát elveszíti

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól továbbá:

 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.

Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • A Vásárló elállás esetén, az elállási szándék közlésétől Vásárló már nem jogosult a szolgáltatás(ok) igénybevételére.

Vegyes Rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. (Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. [precedens szabály nem alkalmazható])
 • Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén A területileg illetékes Bíróság illetékességét fogadják el magukra nézve kötelezően.

 

Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A Vásárló panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
  • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Fejér Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu
  • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Dr. Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
 • Telefon: 06-22/510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 • Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
 • A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

Sárdi Ákos – elnök

Hullám 91 ÚVE

bool(false)